Tấm lọc Nano bạc tích hợp than hoạt tính dành cho quạt 3000M/3000D

280.000

0903.599.246