Tấm lọc Nano bạc tích hợp than hoạt tính dành cho quạt 6000M/6000D

360.000

0903.599.246