và rất nhiều công trình, nhà ở, khách sạn, căn hộ…