Tấm lọc Nano bạc tích hợp than hoạt tính dành cho quạt 9000M/9000D

440.000

0903.599.246